Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

mala-szelma
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
mala-szelma
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
mala-szelma
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
mala-szelma
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
mala-szelma

Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...

mala-szelma
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
mala-szelma
Chodź. Na herbatę. Na kawę. Na papierosa. Na film. Na łóżko. Na ciastko. Na kanapkę. Na kakao. Na czekoladę. Na pocałunek. Na przytulanie. Na mnie. Na seks. Na ciało. Na muzykę. Na deszcz. Na spacer. Na śnieg. Na rower. Na zdjęcia. Na chwilę. Na minutę. Na godzinę. Na zawsze.
mala-szelma
7989 9699 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viaSkydelan Skydelan
mala-szelma

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
mala-szelma
7570 838d
Stanisław Barańczak
mala-szelma
3426 0e8b
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
9585 f1c7 500
Reposted fromteijakool teijakool viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
6303 133c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
6251 d0d6 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
6326 4f93
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl