Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

mala-szelma
3255 8b9c 500
mala-szelma
mala-szelma
mala-szelma
mala-szelma
4969 546c 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
mala-szelma
3106 f4af
my future husband
Reposted fromxzuzakx xzuzakx vialaparisienne laparisienne
mala-szelma
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq vialaparisienne laparisienne
mala-szelma
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viapikkumyy pikkumyy
mala-szelma
2713 f270
Reposted fromdaelmo daelmo viahope24 hope24
mala-szelma
0221 e23c
Reposted fromlenka024 lenka024 vialaparisienne laparisienne
mala-szelma
mala-szelma
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
mala-szelma
6597 3e21
Reposted fromstroschek stroschek viapikkumyy pikkumyy

July 31 2017

mala-szelma

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
mala-szelma
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
mala-szelma
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl