Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

mala-szelma
Nie wiem dokąd mnie los prowadzi, ale lepiej mi się idzie, gdy trzymam Cię za rękę.
mala-szelma
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viagabrynia gabrynia
mala-szelma
4023 b504
mala-szelma
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viagabrynia gabrynia
mala-szelma
2248 fd9c 500
Why is Peter Pan always flying?
Reposted fromckisback ckisback viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan

March 10 2017

mala-szelma
Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?
— dostojewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCeseline Ceseline
mala-szelma
3753 045c 500
Reposted fromphilipp philipp viasarazation sarazation
mala-szelma
0148 d196 500
Reposted fromfelicka felicka viasarazation sarazation
mala-szelma
0805 37c3 500
Reposted fromceplus ceplus viaponurykosiarz ponurykosiarz
mala-szelma
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viadukander dukander
mala-szelma
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viadukander dukander
mala-szelma
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarock barock viaRecklessKid RecklessKid
mala-szelma
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacziczi cziczi
9613 44c2 500
mala-szelma
mala-szelma
5341 b86c 500
"Życie Literackie" nr 12, 19 marca 1972.
Reposted fromlongfish longfish viascorpix scorpix
mala-szelma
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viaretaliate retaliate
mala-szelma
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl