Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

mala-szelma
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix

October 09 2019

mala-szelma
8730 d9f5 500
mala-szelma
0615 5962 500
Reposted fromtichga tichga viakjuik kjuik
mala-szelma
9025 bf3f 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viakjuik kjuik
mala-szelma
5404 f081 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakjuik kjuik

October 01 2019

mala-szelma
9337 7767 500
Reposted frommiststueck miststueck viacarmenluna carmenluna
mala-szelma
6963 3a8a 500
Reposted fromzciach zciach viacarmenluna carmenluna

September 30 2019

mala-szelma
6583 8537 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
mala-szelma
3428 8426 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialaparisienne laparisienne
mala-szelma
9985 1c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
mala-szelma
8741 3610 500
Reposted fromxawery xawery viakjuik kjuik
mala-szelma
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
mala-szelma
7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr vialaparisienne laparisienne
mala-szelma
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
mala-szelma

September 25 2019

mala-szelma
9344 ae8b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vialaparisienne laparisienne
mala-szelma

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

— lub mniej...
Reposted fromcarre carre vialaparisienne laparisienne

September 15 2019

6710 5f9b
Reposted frommartinini martinini
7390 1972
Reposted frommartinini martinini
4591 a990 500

perrfectly:

checking out all new followers, and following back similar! xx

 

Reposted frommartinini martinini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl