Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

mala-szelma
7310 9095 500
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
1922 9ced
♥♥
Reposted fromolass olass viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
0303 c674 500
Reposted fromolass olass viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
8388 2b37
Reposted frombanita banita viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
Znajdź ramiona, które będą Cię przytulać w najtrudniejszych chwilach. 
Oczy, które będą patrzeć na najbrzydsze.
I serce, które będzie Cię kochać w najgorszym. 
Wtedy znajdziesz prawdziwą miłość
Reposted fromzyta zyta viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
Be happy alone
Reposted fromfabs3 fabs3 viaSkydelan Skydelan
mala-szelma

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
9006 c430 500
Reposted fromrol rol viaSkydelan Skydelan

June 29 2015

8698 a123 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaanikroku anikroku
mala-szelma
mala-szelma
You are always on God’s mind.
— Psalm 137:17,18
Reposted fromdusix dusix viaanikroku anikroku
mala-szelma

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viaanikroku anikroku
mala-szelma
8196 54fd 500
My mad fat diary. (2013)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaanikroku anikroku
mala-szelma
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viaanikroku anikroku
Kobieta mądra i sprytna sama wybiera mężczyznę, który ją wybierze
— Danka Braun ‘Historia pewnego narzeczeństwa’ 
mala-szelma
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viaanikroku anikroku
mala-szelma
2920 d53a
Reposted fromA1KC4W67H9 A1KC4W67H9 viaanikroku anikroku
mala-szelma
Świat cierpi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są cokolwiek warci.
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viaanikroku anikroku
mala-szelma
Kto Cię tak dziewczyno zmienił?
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viaanikroku anikroku
mala-szelma
8073 44de 500
Reposted fromdusix dusix viaanikroku anikroku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl