Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

mala-szelma
mala-szelma
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako viagabrynia gabrynia

September 11 2017

mala-szelma
2950 32dd
Reposted fromriseandshine riseandshine viacziczi cziczi
mala-szelma

Nie jesteś byle kim - nie traktuj się byle jak

http://www.aniamaluje.com/2017/09/nie-jestes-byle-kim-nie-traktuj-sie.html
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacziczi cziczi
mala-szelma
Ziemia jest pełna nieba, A każdy zwykły krzew płonie Bogiem. Ale tylko ci, którzy widzą, zdejmują sandały."
— E. Barrett Browning
Reposted fromkudi kudi viacziczi cziczi
mala-szelma

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaanikroku anikroku
9155 5b5a
Reposted frombwana bwana viascorpix scorpix
mala-szelma
0263 5095 500
Reposted fromvandalize vandalize viaretaliate retaliate
mala-szelma
Reposted fromshakeme shakeme via21gramow 21gramow
4638 e7aa 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 via21gramow 21gramow
mala-szelma
Reposted frommadialene madialene viaanikroku anikroku
mala-szelma

September 08 2017

mala-szelma
8179 fea2
New Girl s04e18
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSkydelan Skydelan
9572 8247 500
mala-szelma
mala-szelma
mala-szelma
3688 b021 500
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
mala-szelma
mala-szelma
mala-szelma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl