Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

mala-szelma
Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?
— dostojewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCeseline Ceseline
mala-szelma
3753 045c 500
Reposted fromphilipp philipp viasarazation sarazation
mala-szelma
0148 d196 500
Reposted fromfelicka felicka viasarazation sarazation
mala-szelma
0805 37c3 500
Reposted fromceplus ceplus viaponurykosiarz ponurykosiarz
mala-szelma
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viadukander dukander
mala-szelma
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viadukander dukander
mala-szelma
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarock barock viaRecklessKid RecklessKid
mala-szelma
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacziczi cziczi
9613 44c2 500
mala-szelma
mala-szelma
5341 b86c 500
"Życie Literackie" nr 12, 19 marca 1972.
Reposted fromlongfish longfish viascorpix scorpix
mala-szelma
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viaretaliate retaliate
mala-szelma
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaSkydelan Skydelan
mala-szelma
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaonnomnom onnomnom
mala-szelma
5144 07d8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagabrynia gabrynia
mala-szelma
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabrynia gabrynia
6702 5151

otfilms:

When Edward (Richard Gere) snaps the necklace case down on Vivian’s (Julia Roberts) fingers, was improvised by Gere, and Roberts’s reaction, laughter, was totally natural. The filmmakers liked it so much, they decided to leave it in. (x)

Pretty Woman (1990)

Reposted fromtwice twice viagabrynia gabrynia
mala-szelma
5358 6f97
Reposted fromzungud zungud viagabrynia gabrynia
mala-szelma
3221 86be
Reposted fromseverine severine viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl